Naucz się angielskiej gramatyki

 

Masz szansę w szybki sposób nauczyć się poprawnie posługiwać się gramatyką, dzięki naszemu Native Speakerowi ze Stanów Zjednoczonych. W trakcie nauki u nas zauważsz, że już nie musisz przejmować się regułami gramatycznymi. Dzięki opanowaniu podstawowych zasad, kominikacja bezpośrednia i pisanie w języku przyjdzie Ci znacznie szybciej.

Zapraszamy do naszego działu poświęconego tej tematyce:

 • Czasy przeszłe

 • Czasy teraźniejsze

 • Czay przyszłe

 • Części mowy

 • Przysłówki

 • Przedimki

 • Liczby i liczebniki porządkowe

 • Zaimki osobowe

 • Czasowniki nieregularne

 • Konstrukcje gramatyczne

 • Czasowniki modalne

 • Inwersja stylistyczna

 • Too, either, so do I, neither do I

 • Used to, be used to, get used to

 • Would rather, prefer, had better

 • Wish

 • Strona bierna

 • Question tags

 • Mowa zależna

 • Okresy warunkowe

 • Dopełniacz saksoński

 • Liczba mnoga

And lots more!

Skontaktuj się z nami